Dla uczelni wyższych oraz instytutów naukowo - badawczych Unitronex dostarcza najwyższej jakości aparaturę kontrolno - pomiarową, mierniki czasu i częstotliwości, analizatory widma (FFT), generatory funkcyjne, mierniki LCR, monitory termopar , p rogramowalne filtry, wzmacniacze z pętlą fazową , bramkowane integratory, liczniki fotonów, cyfrowe generatory opóźnień, zasilacze wysokonapięciowe , analizatory gazów szczątkowych, sterowniki zaworów jonowych mierniki, analizoatory, kalibratory renomowanych firm amerykańskich, działających w obszarze Hi-tech. Doświadczony zespół fachowców firmy gwarantuje pełną informację o najnowszych trendach w różnych dziedzinach naukowych.