Unitronex identyfikuje potrzeby producentów, znajduje konkurencyjnych dostawców zagranicznych na towary lub usługi, organizuje dostawy na bazie "door-to-door" oraz zajmuje się przekazem informacji o nowych produktach i technologiach.
Unitronex jest uznanym dostawcą wyrobów produkcji amerykańskiej do producentów i dystrybutorów przemysłowych, w szczególności w zakresie aparatury kontrolno - pomiarowej, sprzętu do utrzymania produkcji, pomp oraz innych części i komponentów przemysłowych.
Firma wykształciła szczególnie szerokie kontakty w branżach: samochodowej, kolejowej, elektronicznej oraz sprzętu pomiarowo-kontrolnego.
Naszą specjalnością jest oferowanie produktów z rynku amerykańskiego na indywidualne zapytania naszych klientów.
Jesteśmy w stanie zaoferować praktycznie każdy produkt dostępny na rynku USA i Kanady.