Unitronex był jedną z pierwszych firm, które zajęły się promocją specjalistycznego sprzętu produkcji amerykańskiej do agend rządowych w Polsce i innych krajach Europy Centralnej. Unitronex stworzył oddział zajmujący się tylko tą tematyką. Jego zadaniem jest dostawa najnowocześniejszych urządzeń z dziedziny komunikacji, inwigilacji, ochrony elektromagnetycznej i innych na potrzeby wojska, policji, służb ochrony granic i centralnych instytucji rządowych